Wereldmissiemaand 2017

Een oprecht hart wordt altijd beantwoord: In de Wereldmissiemaand oktober besteedt Missio Pauselijke Missiewerken dit jaar aandacht aan de katholieke gelovigen in Burkina Faso. Het West-Afrikaanse land is relatief vreedzaam, maar zeer arm.

Het land van de oprechte mensen: Het voormalige Opper-Volta veranderde zijn naam in 1984 in Burkina Faso. De naam betekent: land van de oprechte mensen. Het is een van de armste landen ter wereld. Een groot deel van de bevolking leeft van de landbouw. Met name de regio’s die in de Sahelzone liggen, worden hard getroffen door klimaatveranderingen en droogteperiodes. Bij gebrek aan andere inkomstenbronnen wagen velen hun geluk in de illegale goudmijnbouw. Vooral meisjes en vrouwen hebben het zwaar: gedwongen huwelijken; beschuldigingen van hekserij. Hulp voor meisjes en vrouwen: De helft van de meisjes in Burkina Faso wordt voor haar 18e uitgehuwelijkt. Steeds vaker verzetten meisjes zich tegen dit lot van een gedwongen huwelijk. Ze vluchten en vinden bescherming en onderdak bij congregaties van zusters of in gezinnen van catechisten, die vaak zelf maar net genoeg hebben voor het levensonderhoud.
In het opvangcentrum Delwendé in Ouagadougou wonen 245 vrouwen die uit hun dorpsgemeenschap zijn verstoten omdat ze heks zouden zijn. Het geloof in hekserij is in Burkina Faso wijd verbreid. De slachtoffers zijn meestal oudere vrouwen, vaak weduwen. “Het zijn traumatische gebeurtenissen. Om te voorkomen dat ze vermoord worden, moeten ze vluchten. Ze laten alles achter: hun kinderen, familieleden, hun hele leven”, vertelt zuster Hortencia Sizalande, die het centrum Delwendé leidt. Om in hun levensonderhoud te voorzien verbouwen de vrouwen groente, spinnen ze katoen en produceren zeep. Langzamerhand is er een gemeenschap ontstaan.
Missio helpt: De katholieke Kerk blijft niet aan de zijlijn staan. Missiezondag is vooral het feest van de solidariteit. We vieren dat we deel zijn van een wereldwijde gemeenschap van mensen die verantwoordelijkheid voor elkaar neemt. Het laat ons niet onverschillig dat meisjes in Burkina Faso slachtoffer worden van een gedwongen huwelijk of dat vrouwen als heks vervolgd worden. Daarom steunt Missio Pauselijke Missiewerken de zusters en de catechistenfamilies die de meisjes opvangen en de van hekserij beschuldigde vrouwen. Een derde project waarvoor geld wordt ingezameld betreft de kinderen en jongeren die zwaar en gevaarlijk werk doen in de illegale goudmijnbouw.
Help onze medegelovigen in Burkina Faso. Geef aan MISSIO Pauselijke Missiewerken in de collecte op Missiezondag 22 oktober of stort uw bijdrage op:NL65 INGB 0000 0015 66, t.n.v. MISSIO Wereldmissiemaand, te Den Haag. Meer informatie: www.missio.nl