HOME

Bermoogst!

Op woensdagavond 22 augustus om 19.00 uur is er aan het begin van de Melbuul'ndagen de jaarlijkse oogstdankviering ...lees meer

Ontwikkelingshulporganisatie MIVA

Op 25 en 26 augustus vindt de MIVA-collecte in de katholieke kerken plaats. Dit jaar vraagt MIVA aandacht voor de m ...lees meer

Open kerkdagen

Ook dit jaar kan, evenals in voorgaande jaren, de Sint Stephanuskerk te Borne weer worden bezichtigd. De kerk is op ...lees meer

Maria ten Hemelopneming

Rond koningsdag, maar ook wel eens tussendoor, worden medailles en lintjes uitgereikt. Iemand die daarvoor in aanme ...lees meer

Stichting Kapel Het Dijkhuis

Zaterdagmorgen zit ze al vroeg klaar. Elk moment kan één van de vrijwilligers haar komen halen voor de viering in ...lees meer